Lukostřelecká střelnice - 3D Archery Ravens.

Pravidla na střelnici

1. Vstup na střelnici je povolen pouze pro členy klubu, ostatní pouze v doprovodu člena klubu (střelci mladší 18 let smí na parkur pouze v doprovodu dospělého člena klubu) a po uhrazení poplatku za vstup

1 kolo 1 zásah na terč 200Kč

1 kolo 2 zásahy na terč 250Kč

2. Člen klubu vybere startovné a v nejkratší možné době peníze odevzdá předsedovi klubu.

3. Střelnice je pouze pro luky, kuše nejsou zatím povolené.

4. Střílet se smí pouze na připravené terče a jen z vyznačené mety.

5. Lukostřelec je povinen se zapsat před zahájením střelby do knihy návštěv. Svým podpisem v knize návštěv střelec stvrzuje, že byl seznámen s pravidly parkuru a zavazuje se je dodržovat.

6. Střelec se musí vždy držet vyznačené trasy. Pokud se střelec rozhodne předčasně ukončit střelbu a odejít, musí vždy dojít do konce ve směru trasy.

7. Každý ze střelců je osobně zodpovědný za bezpečnost svého konání v areálu a nese veškerou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobené sobě či jiným osobám.

8. V areálu se mohou pohybovat myslivci, turisti, řidiči motorek a čtyřkolek, je tedy potřeba dbát na jejich možnou přítomnost.

9.Je přísně zakázáno střílet jinam než na připravené terče. Odhazovat odpadky a znečišťovat okolí. Kouřit v lese. Manipulovat s terči a vybavením okruhu. Lámat větve nebo mladé stromky. 

Společné tréninky

Tréninky jsou omezené z důvodu Covid a vládních nařízení.