1. Tomáš Prejza LB …… oběd
 2. Jitka Prejzová TR ….. oběd
 3. Aleš Bull TR …. oběd
 4. Jan Pokorný LB ….. oběd
 5. Ladislav Pavlů BHR …. oběd
 6. Martin Kuncl .TR ………oběd
 7. Valerie Kunclová . minís ….. oběd
 8. Matyáš Kuncl . minís …….. oběd
 9. Jacqueline Kalinová . BHR …….oběd
 10. David Kuncl . TR ……….oběd
 11. Josef Brož . TR …… oběd
 12. .Petr Vajgl . LB ……. oběd
 13. . Lucie Bajerova .TR ……. oběd
 14. . Franta Cerman CRB …. oběd
 15. .
 16. .
 17. .
 18. .
 19. .
 20. .
 21. .
 22. .
 23. .
 24. .
 25. .
 26. .
 27. .
 28. .
 29. .
 30. ¨.
 31. .
 32. .
 33. .
 34. .
 35. .
 36. .
 37. .