Přijímáme nové členy do spolku lukostřelců.

Naším řádným členem se může stát

 • Občan České republiky starší 17-ti let. Je potřeba si podat přihlášku, řádně platit členské příspěvky, rovněž musí byt přijat většinou hlasů stávajících členů. Konečné přijetí schválí předseda spolku.

 • Členem se může stát i osoba mladší 17-ti let. Junioři a minís nemají právo hlasovat ve valné hromadě.

 • Naše sezóna začíná 1.10. každého roku a končí 30.9. roku následujícího.
 • Sezónní členský příspěvek pro dospělého je 600,-Kč.

 • Sezónní členský příspěvek pro děti do 17 let 450,-Kč.

 • Součástí sezónního příspěvku je soutěžní licence České 3D lukostřelby a pojištění střelce.

 • Roční poplatek 2400,- Kč za osobu.

 • Součástí ročního poplatku, je za dodržování stanovených pravidel volný vstup na střelnici, používání terčů a lukostřeleckého vybavení střelnice.

 • Pro členy –  příspěvky je nutno zaplatit nejpozději do 30. 6.  na novou sezónu. Platba převodem na účet spolku 2601747475 / 2010, kde je nutné uvést jako Variabilní symbol je licenční číslo bez CZE.

 • Pro nováčky stačí napsat do zprávy pro příjemce jméno a příjmení střelce, licenční číslo jim bude přiděleno po připsání částky na účet. 

Lukostřelcem se může stát opravdu skoro každý.

Pro podrobnější informace prosím navštivte naše stránky a pročtěte si stanovy klubu.

Výhody členství

 • Volný vstup na střelnici, junioři ( děti do 17 roků) a minís (děti do 13 roků) pouze v doprovodu rodičů nebo dospělého člena klubu.

 • Zázemí spolku s možností servisu luků.

 • Dohled trenérů.

 • Výjezdy na závody.

 • Nákup vybavení a lukostřeleckého materiálu za výhodných podmínek.

Případné dotazy můžete směřovat na náš email: info@3d-archery-ravens.cz , nebo telefonicky přímo na předsedu spolku Tomáše Prejzu na tel. čísle +420 774 877 333

Střelci

Jméno

Kategorie

1. Tomáš Prejza                          S

LB 

2. Jitka Prejzová                         S

TR

3.  Veronika Prejzová                S

TR

4.  Petr Klement                     S

BHR

5.  Jiří Pavlíček                           S

BHR

6.  Aleš Búll                                 S

TR

7.  Marie Búllová                       S

TR

8.  Marie Búllová                       J

 

9.  Karel Císař                             V

BU

10. Romana Císařová                V

BU

11. Martin Müller                         S

LB

12.  Matěj Müller                         J

 

13.   Lada Müller                         J

 

14.  Gabriela Patyková               S

TR

15. Luboš Beláček                      S

TR + CRB + BH

16. Petra Jelínková                     J

 

17. Jan Pokorný                         S

TR

18. Pavel Novák                          S

BHR

19. Petr Vajgl                              S

TR

20. Iveta Jindřišková                S

BHR

21. Pavel Klement                     S

BHR

22. Nikola Jindříšková             S

TR

23. Vojtěch Valenta                 J

 

24. Jakub Brož                           S

TR

25. Tomáš Kurej                        S

TR
26. Lucie Šuková                      STR
28. Marek Křivánek                  STR
29. Klára  Mühlbauerová         JBHR
30. Petr Richter                        SBHR
31. Kateřina Šmejkalová          S 
32. František Koutník s.          SLB
33. František Koutník ml.        SLB
34. Petr Jelínek                          SBHR
35. Irena Anna Rajnohová       M 
36. Zuzana Stránská                 M 
37. Pavel Sládek                         STR
38. Jan Sládek                          M 
39. Lucie Veselá                        M 
40. Jan Procházka                    STR

41. Milan Němec                      S

TR

42. 

 

43.

 

44. 

 

45. 

 

46. 

 
47.  
48.