Přijímáme nové členy do spolku lukostřelců.

Naším řádným členem se může stát

 • Občan České republiky starší 17-ti let. Je potřeba si podat přihlášku, řádně platit členské příspěvky, rovněž musí byt přijat většinou hlasů stávajících členů. Konečné přijetí schválí předseda spolku.

 • Členem se může stát i osoba mladší 17-ti let. Junioři a minís nemají právo hlasovat ve valné hromadě.

 • Naše sezóna začíná 1.10. každého roku a končí 30.9. roku následujícího.
 • Sezónní členský příspěvek pro dospělého je 600,-Kč.

 • Sezónní členský příspěvek pro děti do 17 let 450,-Kč.

 • Součástí sezónního příspěvku je soutěžní licence České 3D lukostřelby a pojištění střelce.

 • Roční poplatek 2400,- Kč za osobu.

 • Součástí ročního poplatku, je za dodržování stanovených pravidel volný vstup na střelnici, používání terčů a lukostřeleckého vybavení střelnice.

 • Pro členy –  příspěvky je nutno zaplatit nejpozději do 30. 6.  na novou sezónu. Platba převodem na účet spolku 2601747475 / 2010, kde je nutné uvést jako Variabilní symbol je licenční číslo bez CZE.

 • Pro nováčky stačí napsat do zprávy pro příjemce jméno a příjmení střelce, licenční číslo jim bude přiděleno po připsání částky na účet. 

Lukostřelcem se může stát opravdu skoro každý.

Pro podrobnější informace prosím navštivte naše stránky a pročtěte si stanovy klubu.

Výhody členství

 • Volný vstup na střelnici, junioři ( děti do 17 roků) a minís (děti do 13 roků) pouze v doprovodu rodičů nebo dospělého člena klubu.

 • Zázemí spolku s možností servisu luků.

 • Dohled trenérů.

 • Výjezdy na závody.

 • Nákup vybavení a lukostřeleckého materiálu za výhodných podmínek.

Případné dotazy můžete směřovat na náš email: info@3d-archery-ravens.cz , nebo telefonicky přímo na předsedu spolku Tomáše Prejzu na tel. čísle +420 774 877 333

Střelci

Jméno

Kategorie

1. Tomáš Prejza                          S

LB 

2. Jitka Prejzová                         S

TR

3.  Veronika Prejzová                S

TR

4.  Petr Klement                     S

BHR

5.  Jiří Pavlíček                           S

BHR

6.  Aleš Búll                                 S

TR

7.  Marie Búllová                       S

TR

8. Patrik Faust                     M

 

9.  Karel Císař                             V

BU

10. Martin Müller                         S

LB

11. Gabriela PatykováTR

12. Luboš Beláček                      S

CRB

13.   Jan Pokorný                         S

LB

14.   Petr Vajgl                              S

LB

15. Pavel Novák                          S

 BHR

16. Iveta Jindřišková                S

BHR

17. Pavel Klement                     S

BHR

18. Nikola Jindříšková             S

BB

19.Tomáš Kurej                        S

TR

20. Lucie Šuková                      S

TR

21.  Jiří Hecl                                S

TR

22. Marek Křivánek                  S

TR

23. Roman Vondra                 S

TR

24.František Koutník s.          S

LB

25.  Viliam Štarke ml.            M

 
26. Irena Anna Rajnohová       J 
28. Pavel Sládek                         STR
29.  Jan Sládek                          M 
30. Barborka  Sládková          M 
31. Milan Němec                      STR
32.  Petr Vinš                             STR
33.Martin Mildner                  SLB
34. Petr Faust                        STR
35. Emma Štarková                 JTR
36.  
37.  
38. 
 39.  
40.  

41. 

 

42. 

 

43. 

 

44.  

 
  

46. 

 
47.  
48.