Naším řádným členem se může stát

 • Občan České republiky starší 17-ti let. Je potřeba si podat přihlášku, řádně platit členské příspěvky, rovněž musí byt přijat většinou hlasů stávajících členů. Konečné přijetí schválí předseda spolku.

 • Členem se může stát i osoba mladší 17-ti let. Junioři a minís nemají právo hlasovat ve valné hromadě.

 • Naše sezóna začíná 1.10. každého roku a končí 30.9. roku následujícího.
 • Sezónní členský příspěvek pro dospělého je 600,-Kč.

 • Sezónní členský příspěvek pro děti do 17 let 450,-Kč.

 • Součástí sezónního příspěvku je soutěžní licence České 3D lukostřelby a pojištění střelce.

 • Roční poplatek 2400,- Kč za osobu.

 • Součástí ročního poplatku, je za dodržování stanovených pravidel volný vstup na střelnici, používání terčů a lukostřeleckého vybavení střelnice.

 • Pro členy –  příspěvky je nutno zaplatit nejpozději do 30. 6.  na novou sezónu. Platba převodem na účet spolku 2601747475 / 2010, kde je nutné uvést jako Variabilní symbol je licenční číslo bez CZE.

 • Pro nováčky stačí napsat do zprávy pro příjemce jméno a příjmení střelce, licenční číslo jim bude přiděleno po připsání částky na účet. 

Lukostřelcem se může stát opravdu skoro každý.

Pro podrobnější informace prosím navštivte naše stránky a pročtěte si stanovy klubu.

Výhody členství

 • Volný vstup na střelnici, junioři ( děti do 17 roků) a minís (děti do 13 roků) pouze v doprovodu rodičů nebo dospělého člena klubu.

 • Zázemí spolku s možností servisu luků.

 • Dohled trenérů.

 • Výjezdy na závody.

 • Nákup vybavení a lukostřeleckého materiálu za výhodných podmínek.

Případné dotazy můžete směřovat na náš email: info@3d-archery-ravens.cz , nebo telefonicky přímo na předsedu spolku Tomáše Prejzu na tel. čísle +420 774 877 333

Střelci

Jméno                                                      Kategorie

 1. Tomáš Prejza                                     LB 

 2. Jan Pokorný                                       LB

 3. Martin Müller                                     LB

 4. Petr Vajgl                                            LB

 5. František Koutník s.                        LB

 6. Martin Mildner                                LB

 7. Jitka Prejzová                                  TR

 8. Veronika Prejzová                           TR

 9. Marie Búllová                                 TR

 10. Nikola Jindříšková                         BB

 11. Iveta Jindřišková                           BHR

 12. Petr Klement                               BHR

 13. Jiří Pavlíček                                   BHR

 14. Pavel Novák                                 BHR

 15. Pavel Klement                            BHR

 16. Miroslav Šidák                              BHR
 17. Aleš Búll                                            TR

 18. Petr Faust                                        TR

 19. Roman Vondra                               TR

 20. Jiří Hecl                                             TR

 21. Tomáš Kurej                                    TR

 22. Marek Křivánek                              TR

 23. Pavel Sládek                                   TR

 24.  Patrik Faust                                 minis

 25. Viliam Štarke ml.                         minís

 26. Barborka  Sládková                    minís

 27. Adam Šidák                                  minís
 28. Irena Anna Rajnohová                junior

 29. Jan Sládek                                     junior 

 30. Emma Štarková                           junior

 31. Luboš Beláček                             CRB

 32. Petr Vinš                                         CRB