3D Archery Ravens z.s.

Masarykova 186/109

40001 Ústí nad Labem

IČO 08769192

email: info@3d-archery-ravens.cz

www.3d-archery-ravens.cz

Předseda spolku:             Tomáš Prejza     +420 774 877 333  

Instruktor lukostřelby:   Tomáš Prejza    +420 774 877 333

Instruktor lukostřelby:   Aleš Búll             +420 773 503 297

Trenér lukostřelby:         Martin Frélich

3D Archery Ravens z.s. je česká organizace zaměřená na propagaci a rozvoj tradičního lukostřelby. 

Hlavní činnosti této organizace jsou následující: 

Pořádání závodů a soutěží: 3D Archery Ravens z.s. pořádá pravidelné závody a soutěže v tradiční lukostřelbě. Tyto akce jsou otevřeny pro širokou veřejnost a účastní se jich lidé různých věkových kategorií a z různých zemí.

Trénink a vzdělávání: Organizace nabízí trénink a vzdělávání v oblasti tradiční lukostřelby pro začátečníky i pokročilé střelce. Tyto kurzy jsou zaměřeny na techniku střelby, správnou údržbu a výběr vybavení.

Propagace lukostřelby: 3D Archery Ravens z.s. propaguje tradiční lukostřelbu jako sportovní aktivitu a jako součást kulturního dědictví. Organizace se také snaží zvýšit povědomí o historii lukostřelby a o významu této dovednosti v minulosti.

Spolupráce s dalšími organizacemi: Organizace spolupracuje s dalšími lukostřeleckými kluby a organizacemi doma i v zahraničí, aby posílila lukostřeleckou komunitu a podpořila rozvoj tradiční lukostřelby.

Charitativní akce: 3D Archery Ravens z.s. se také účastní charitativních akcí a podporuje dobré účely, jako je například podpora dětských domovů nebo ochrana přírody.

Hlavním cílem organizace 3D Archery Ravens z.s. je podpora tradiční lukostřelby jako sportovní aktivity, kulturního dědictví a dovednosti. Organizace se snaží propagovat a rozvíjet tento sport v České republice i v zahraničí a zlepšovat povědomí o významu lukostřelby v minulosti i v současnosti.