1 Tomáš Prejza LB

2 Jitka Prejzová TR

3 Pavel Hofschnaidr TR

4 Miroslav Šidák karbonový šíp

5 Adam Šidák minís

6 Petr Faust karbonový šíp

7 Martin Muller LB

8 Petr Vajgl BHR

9 Iveta Jindříšková BHR

10 Petr Klement BHR

11 Patrik Faust minís

12 Ondra Fér. BHR

13 Aleš Bull TR

14 Jan Pokorný LB

15 Petr Vácha BHR

16 Karel Císař BU

17 Pavel Klement BHR

18 Petr Klement BHR

19 Jáchym Bláha BHR

20 Tomáš Novotný BHR

21 Marcela Stádniková TR

22

23

24

25

26

27

28

29

30