1 Tomáš Prejza LB

2 Jitka Prejzová TR

3 Petr Faust TR

4 Patrik Faust minís

5 Kateřina Faustová TR

6 Nikola Jindříšková BB

7 Petr Vajgl LB

8 Iveta Jindříšková BHR

9

10

11

12

13

14

15

16

17  

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37